2017-07-17 ()

Guds Ord är fantastiskt! Men det finns många sätt att tolka Bibeln på. Många är bra men inte alla. Det här seminariet vill ge en förståelse för varför det är viktigt att veta hur vi tolkar Bibeln, lite om varför det finns olika sätt att tolka, något om varifrån de olika sätten kommer och vad de ger för resultat samt några viktiga nycklar för en god bibeltolkning och bibelläsning.
For whom: Alla som vill komma djupare i sin bibelläsning
Seminar take away: En bättre förståelse för Guds Ord
Deeper: Genom förståelse för hur vi tolkar Guds Ord är vi läser det kommer vi djupare i vår förståelse av vad Bibeln är och hur den talar till oss.
#Bibeltolkning #hermeneutik #läsaochförstå #grävadjupare
PÅ SVENSKA - IN SWEDISH

Ulf Dagerbrant

Age: 46
Marital status/Family: Married with three grown up boys
Hometown: Umeå
Role in church/workplace: Pastor in Umeå Vineyard and teacher att ALT (Academy for leadership and theology)

Download FilesMP3